Türkiye Cumhuriyeti

Santo Domingo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

E-pasaport Başvurularında Parmak Izi Tarama Işlemlerinin Başlatılması , 14.07.2016

Haziran 2010 tarihinden bu yana verilen e-pasaportların güvenlik özelliklerinden biri olan ve pasaportlara elektronik özellikleri kazandıran yonga içerisine başvuru sahibine ait parmak izi verisinin saklanması, yonga ile sınır kapılarındaki yonga okuma terminalleri arasındaki veri alışverişini düzenleyen teknolojinin yeterince güvenli olmaması ile diğer bazı teknik nedenlerden dolayı uygulamaya alınmamıştır.  

 

Gerek yonga teknolojisinde sağlanan gelişim gerek  yeni teknolojilerin birçok ülke tarafından devreye alınması bağlamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü parmak izlerinin e-pasaport yongalarına yerleştirilmesi çalışmaları, Dışişleri Bakanlığımız tarafından da beraberinde sürdürülmüş ve yazılım geliştirme faaliyetleri büyük ölçüde tamamlanmıştır. Sözkonusu yeni uygulamaya Ağustos-Eylül 2016 döneminde başlanması öngörülmektedir.