Türkiye Cumhuriyeti

Santo Domingo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Nüfusla Ilgili Yasal Değişiklikler , 04.02.2016

1- Adres değişikliğini bildirim yükümlülüğü süresi içinde bildirmeyenlere (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 51. maddesi uyarınca, 20 iş günü) 50 TL, (karşılığı 18 ABD Doları Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'nce tahsil edilecektir) gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 1000 TL idari para cezası, yurt içindeki milli idari amirlerince, yurt dışında ise dış temsilciliklerce verilecektir.

 

2- a) Anılan yasal değişikliklerin yürürlüğe girdiği 27.01.2016 tarihi itibariyle doğum olayını bildirim yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyenlere,

    b) nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyenlere veya bu durumdaki  çocukların veli veya vasilerine idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

3- Evlenme olayını bildirim yükümlüğü içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise Dış Temsilciliklerimizce 50 TL (karşılığı 18 ABD Doları Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'nce tahsil edilecektir) idari para cezası verilecektir.