Dış Temsilciliklerde Staj Programı, 22.8.2019

Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), Bakanlığımız
çalışmaları, dış politika konuları ile diplomasi mesleğine ilgi duyan ve bu
konularda tecrübe kazanmak isteyen sınırlı sayıda lisans ve lisansüstü
öğrencilerine Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı temsilciliklerinde staj olanağı
tanımaktadır. Sözkonusu temsilciliklerde staj süresince mali yükümlülük
öğrencilere ait olup, herhangi bir burs ya da maddi katkı sağlanmamaktadır. Staj
kapsamında öğrencilerin, bulundukları temsilciliklerin mesai düzenine dahil
olmaları, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri ve staj
sonunda yurtdışı temsilciliklerin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında ayrıntılı
bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Staj Başvurusunda Bulunabilir?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.

-Lisans veya lisansüstü öğrencisi olanlar (Tercihen 4 yıllık üniversitelerin
3. veya 4. sınıf öğrencisi).

-Başvuru tarihleri itibariyle dörtlük sistemde en az 3,00 genel not
ortalamasına sahip bulunanlar (Farklı bir not sistemi kullanan üniversitelerde
okuyan öğrencilerin ortalamalarının dörtlük sistemdeki eşdeğerliği dikkate
alınacaktır).

-En az bir yabancı dili ileri düzeyde bilenler.

-Başvurulan temsilcilik tarafından talep edilen özel şartları
taşıyanlar.

-Staj yapılacak dış temsilciliğe ulaşım, iaşe ve ibate giderlerini
karşılamayı taahhüt edenler.

Başvuru Belgeleri

-SAM Başvuru Formu (İndirmek için buraya tıklayınız).

-Fotoğraflı özgeçmiş.

-Niyet mektubu (en fazla 400 kelime, dış politika ve akademik ilgi
alanlarınızı içerecek şekilde staj programından beklentileriniz).

-Transkript (Başvuru tarihleri itibariyle güncel olmalıdır. Başvuruda
bulunacak yüksek lisans öğrencilerinin lisans ortalamaları dikkate
alınacağından, lisans transkriptlerini de eklemeleri gerekmektedir).

-Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

-Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması Formu (İndirmek için buraya tıklayınız).

-Eğitim dili yüzde yüz yabancı dil olan bölümlerde okuyanlar hariç, Yabancı
Dil Sınavı (YDS) veya uluslararası dil sınavı sonuç belgesi (TOEFL, IELTS
vb.).

Başvuru Yöntemi

-Başvurular staj@mfa.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.

-Adayların gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak tek bir e-postada “Yurtdışı
Staj Başvurusu” konu başlığıyla iletmeleri gerekmektedir. Başvurunun sorunsuz
olarak alındığı adaylara e-posta mesajıyla bildirilecektir.

-Eksik belge olan ya da e-posta yöntemi dışındaki başka yöntemlerle yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.

-Güvenlik Soruşturması Formunun bilgisayarda doldurup, vesikalık fotoğraf
yapıştırılarak ve mavi tükenmez kalemle imzaladıktan sonra renkli tarayıcıda
bilgisayar ortamına taratılıp “pdf” formatında iletilmesi
gerekmektedir.

Nerede Staj Yapılabilir?

-Başvuru yapacak öğrenciler ekte yer alan “Yurtdışı Temsilcilikler
Tablosu”nda bulunan temsilcilikler arasından staj yapmak istedikleri en az 1 en
fazla 3 temsilciliği SAM Başvuru Formu’nda işaretleyebilirler.

-Öğrencilerin sözkonusu tabloyu dikkatlice incelemeleri, bilhassa staj
yapmayı arzuladıkları temsilciliklerin şartlarını okumaları ve ilave bir şart
bulunuyorsa sağladıklarından emin olduktan sonra başvuru yapmaları
gerekmektedir.

-Öğrencilerin staj yapmayı tercih ettikleri ülkelerdeki hayat ve iklim
şartlarını dikkate alarak başvuru yaptıkları varsayılacaktır.

Başvuru Ne Zaman Yapılmalıdır?

Başvurular için belirli bir tarih aralığı bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
SAM Başvuru Formu’nda da belirtildiği üzere, değerlendirme ve güvenlik
soruşturması aşamalarının vakitlice tamamlanabilmesini teminen, staj yapılmak
istenen dönemden 6 ay öncesinde e-posta ile başvurunun yapılmış olması
gerekmektedir.

Başvuru Sonucunu Nasıl Öğrenebilirim?

Başvurular SAM tarafından değerlendirilecek ve sürecin tamamlanmasını
müteakip adaylara e-posta yoluyla bildirilecektir.

Başvurunun Geçersiz Olacağı Koşullar

Nihai kabul alan adayların herhangi bir nedenle staj bölgelerine gitmekten
vazgeçmeleri halinde, bu hakları kaybedilmiş sayılacaktır.

Adaylar, sistemde yer alan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit
ettiklerini, sözkonusu bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı bir husus tespit
edilmesi halinde, staja başlatılmış olsalar dahi tüm haklarını kaybedeceklerini
kabul etmiş sayılırlar.


İlgili Dosyalar

Yurtdisi_Temsilcilikler_Listesi.xls

Pazartesi - Cuma

09.00 - 17.00

1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
6.1.2020 6.1.2020 Kutsal Krallar Günü
21.1.2020 21.1.2020 Altagracia Günü
26.1.2020 26.1.2020 Juan Pablo Duarte Günü
27.2.2020 27.2.2020 Bağımsızlık Günü (Milli Gün)
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
4.5.2020 4.5.2020 İşçi Bayramı
11.6.2020 11.6.2020 Corpus Cristi Günü
16.8.2020 16.8.2020 Restorasyon Günü
24.9.2020 24.9.2020 Kutsal Mercedes Günü
9.11.2020 9.11.2020 Anayasa Günü
25.12.2020 25.12.2020 Noel