Türkiye Cumhuriyeti

Santo Domingo Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Saygıdeğer Ziyaretçiler,

Değerli Vatandaşlarım,

 

Türkiye, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine açılma politikasının bir sonucu olarak geçtiğimiz yıl Dominik Cumhuriyeti’nde Büyükelçilik açmıştır. Büyükelçiliğimiz, ayrıca Antigua ve Barbuda, Dominika, Grenada, Haiti, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia ve St. Vincent ve Grenadinler’e de akreditedir.

 

Türkiye, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri ile ilişkilerini ve işbirliğini her alanda geliştirmeyi amaçlamakta ve bu yönde gerekli adımları atmaktadır. Nitekim, son yıllarda bölge ülkeleri ile temaslar arttırılmış ve hemen tüm bölgesel kuruluşlarla ilişki kurulmuş, gözlemci üye olunmuştur. Büyükelçiliğimizin açılması ile bölge ülkeleri ile ilişkilerimizin daha bir ivme kazanması ve işbirliğimizin geliştirilmesi beklenmektedir.

 

Büyükelçiliğimizin açılmasından bu yana geçen kısa süre içinde, ilk defa olmak üzere, 2014 Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Dominik Cumhuriyeti ve Haiti’ye resmi ziyarette bulunmuştur. Dominik Cumhuriyeti ile 3 anlaşma imzalanmıştır. Bunlar, Ekonomik İşbirliği Anlaşması, Diplomatik ve Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Muafiyeti Anlaşması ve Afet Yönetiminde İşbirliği Anlaşmasıdır. Ekonomik İşbirliği Anlaşması ile iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon kurulacak ve ekonomik ilişkiler düzenli şekilde en üst düzeyde ele alınacaktır. Özel sektörler arası temas ve ilişkiler de geliştirilecektir. Nitekim, 2014 Ekim ayında Santo Domingo’da Dominik Cumhuriyeti-Türkiye Sanayi,Ticaret ve Turizm Odası kurulmuştur.

 

Ayrıca, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı bölge ülkeleri için de eğitim, sağlık, tarım, vs alanlarda projeler hazırlamaya başlamış ve uygulamaya koymuştur. Kültür ve eğitim alanında da ilişkilerde önemli gelişme beklenmekte, Türkiye burslarından yararlanacak öğrenci sayısının arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Büyükelçiliğimiz gerek Dominik Cumhuriyeti gerek akredite olunan diğer bölge ülkeleri ile mevcut olan dostluk ilişkilerinin her alanda daha da geliştirilip, güçlendirilmesi yönünde çaba harcayacaktır.

 

Büyükelçiliğimiz web sayfası hem vatandaşlarımızın hem de Dominikli dostlarımızın Türkiye ile ilgili bilgi almaları ve konsolosluk işlemlerini yapmalarında büyük kolaylık sağlayacaktır.

 

Bu vesileyle, şahsım ve Büyükelçiliğimiz mensupları adına içten selam, sevgi ve saygılarımla birlikte, en iyi dileklerimi sunarım.

 

Aydın EVİRGEN

Büyükelçi